• Danh từ

  khối nhiều vật để chồng chất lên nhau ở một chỗ
  đống rạ
  đống gỗ
  quần áo để chất đống, không giặt
  Đồng nghĩa: đụn
  chỗ đất nổi lên cao hơn so với xung quanh
  khắp nơi, chỗ nào cũng thấy gò, đống
  đống mối (đống nổi cao do mối đùn)
  Đồng nghĩa:
  (Khẩu ngữ) số lượng được coi là quá nhiều, tựa như có thể chồng chất lên nhau thành một khối
  còn hàng đống việc chưa làm
  mất cả đống tiền mới được như thế
  con đàn cháu đống
  Đồng nghĩa:

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X