• Động từ

    đốt và phá huỷ (nói khái quát)
    giặc đốt phá làng mạc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X