• Động từ

    (Khẩu ngữ) đoán chừng, ước chừng
    tôi đồ chừng phải một tuần mới xong

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X