• Danh từ

    khối chất xám ở đáy não, tạo thành một trạm cho các đường cảm giác.
    Đồng nghĩa: đồi thị

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X