• Danh từ

  vị trí đóng quân, to hơn bốt
  phá đồn địch
  nơi tổ chức cơ sở của công an hay bộ đội đóng và làm việc
  đồn công an
  đồn biên phòng

  Động từ

  truyền miệng cho nhau làm lan rộng tin không ai biết từ đâu ra
  nghe đồn
  tung tin đồn nhảm
  Đồng nghĩa: đồn đại, đồn đãi, phao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X