• Động từ

  (Khẩu ngữ) đồn rộng ra, thường là tin không chính xác (nói khái quát)
  không tin vào lời đồn đại
  "Sự lòng ngỏ với băng nhân, Tin sương đồn đại xa gần xôn xao." (TKiều)
  Đồng nghĩa: đồn đãi, phao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X