• Danh từ

    vị trí quân sự có công sự và thành hào vững chắc bảo vệ (nói khái quát)
    hệ thống đồn luỹ kiên cố

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X