• Danh từ

  người cùng bọn với kẻ bất lương
  khai ra đồng đảng
  bắt được cả thủ phạm lẫn đồng đảng
  Đồng nghĩa: đồng bọn, đồng loã

  Tính từ

  thuộc cùng một bọn với kẻ bất lương
  đồng đảng với lũ kẻ cướp
  kẻ đồng đảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X