• Động từ

  làm thay đổi bản chất cho giống như của mình
  chính sách đồng hoá
  từ mượn đã được đồng hoá
  (quá trình) làm biến đổi những chất lấy từ môi trường thành những chất của cơ thể; phân biệt với dị hoá
  hiện tượng đồng hoá
  đồng hoá chất đạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X