• Tính từ

    cùng có chung dòng máu về phía bố
    tránh tình trạng đồng huyết khi nhân giống đàn gia súc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X