• Động từ

  tham gia cùng với người khác vào một hành động, một việc làm bất lương
  đồng loã với nhau để hại người
  kẻ đồng loã
  Đồng nghĩa: đồng mưu

  Danh từ

  kẻ cùng tham gia làm việc bất lương
  cả thủ phạm và đồng loã đều đã bị bắt
  Đồng nghĩa: đồng bọn, đồng đảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X