• Tính từ

  cùng chung một đội ngũ, một đơn vị trong quân đội
  bạn đồng ngũ

  Danh từ

  người ở cùng đội ngũ, cùng đơn vị trong quân đội
  vừa là đồng môn, vừa là đồng ngũ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X