• chung một lòng, góp sức lại với nhau (để làm việc lớn, vì mục đích chung).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X