• cùng có một ý, một lòng như nhau
  gật đầu, tỏ ý đồng tình
  không đồng tình với quyết định của trưởng phòng
  Đồng nghĩa: nhất trí, tán thành
  Trái nghĩa: phản đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X