• Danh từ

  hợp kim của đồng với thiếc hoặc với nguyên tố khác, trừ kẽm.
  Đồng nghĩa: thanh đồng

  Phụ từ

  cùng (nói, hát) một lúc như nhau
  đọc đồng thanh
  mọi người cùng đồng thanh trả lời
  cùng tỏ ra hoàn toàn nhất trí như nhau
  hội nghị đồng thanh quyết nghị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X