• Tính từ

  (Khẩu ngữ) hơn bù kém, lấy con số trung bình
  tính đổ đồng
  Đồng nghĩa: bình quân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X