• Động từ

  cảm thấy như có nhiều đốm sáng loé ra trước mắt, như khi bị đập mạnh vào mắt
  làm đổ đom đóm mà vẫn không đủ ăn
  Đồng nghĩa: đổ đom đóm mắt, đổ hào quang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X