• Động từ

    tháo nước vào ruộng, sau khi đất đã ải
    cung cấp đủ nước trong thời điểm đổ ải

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X