• Động từ

  tổn thất về xương máu, sinh mạng con người
  tránh đổ máu
  không có người đến can thì đã xảy ra đổ máu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X