• Động từ

  (Khẩu ngữ) đổ bừa lỗi cho người khác, để trút trách nhiệm
  làm hỏng lại đổ vấy cho người khác
  Đồng nghĩa: đổ điêu, đổ thừa, đổ vấy đổ vá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X