• Động từ

  thay đổi hoặc làm cho thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn so với trước, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển
  đổi mới tư duy
  đổi mới cách thức làm việc
  Đồng nghĩa: cải cách, cách tân, canh tân

  Danh từ

  điều thay đổi theo hướng tốt hơn, tiến bộ hơn so với trước
  cuộc sống có nhiều đổi mới
  nắm bắt những đổi mới về công nghệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X