• Danh từ

    mức độ gần đúng đạt được, so với tính chính xác trên lí thuyết
    đồng hồ có độ chính xác cao

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X