• Danh từ

  đức tính dễ cảm thông với người có sai sót, lầm lỡ và dễ tha thứ
  người có độ lượng
  nụ cười đầy độ lượng

  Tính từ

  có đức tính dễ cảm thông, sẵn sàng tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm của người khác
  sống rất độ lượng
  nghiêm khắc với mình, độ lượng với người
  Đồng nghĩa: đại độ, đại lượng, rộng lượng
  Trái nghĩa: hẹp hòi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X