• Danh từ

  lọ to, cổ thắt, miệng loe, thường bày một chiếc để cắm hoa
  lọ độc bình
  Đồng nghĩa: lục bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X