• Danh từ

  khối đông người được tập hợp và tổ chức thành một lực lượng có quy củ
  đội ngũ chỉnh tề
  chỉnh đốn đội ngũ
  Đồng nghĩa: hàng ngũ
  tập hợp một số đông người có cùng chức năng hoặc nghề nghiệp
  đội ngũ cán bộ
  đội ngũ những cây viết trẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X