• Danh từ

  người ở trong tổ chức của một đội
  đội viên đội dân phòng
  đội viên gương mẫu
  đội viên đội tự vệ
  đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (nói tắt)
  khăn quàng đội viên
  trở thành đội viên
  (Từ cũ) như chiến sĩ
  đội viên du kích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X