• Động từ

    giấu quân dưới mặt nước để bất ngờ đánh địch
    dùng cách đánh độn thuỷ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X