• Danh từ

  hang rộng ăn sâu vào trong núi
  động Hương Tích
  núi đá vôi có nhiều động
  xóm của một số dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam
  động của người Dao
  (Khẩu ngữ) nơi tụ tập và hoạt động phi pháp của những kẻ chơi bời, mại dâm, nghiện hút, v.v.
  động lắc
  phá các động mại dâm

  Danh từ

  (Phương ngữ) dải đồi cát rộng và không cao lắm, thường ở vùng ven biển
  động cát trắng xoá
  Đồng nghĩa: cồn

  Động từ

  xê dịch phần nào vị trí trong không gian
  ngồi yên không dám động
  gió thổi động cành lá
  luôn thay đổi vị trí, hình dáng, trạng thái hoặc tính chất theo thời gian
  trạng thái động
  công việc có tính chất động
  Trái nghĩa: tĩnh
  (hiện tượng thiên nhiên) có những biến đổi mạnh về trạng thái
  biển động dữ dội
  động rừng
  động trời
  có dấu hiệu không bình thường cho thấy tình hình không yên ổn, cần đề phòng, đối phó
  thấy động, tên gian chuồn mất
  chạm vào, hoặc có quan hệ tác động trực tiếp
  không ai dám nói động đến hắn
  việc của tôi, đừng có ai động vào
  Đồng nghĩa: đụng
  làm cho hoạt động
  nhà văn động bút

  Kết từ

  (Khẩu ngữ) từ biểu thị quan hệ nguyên nhân - hệ quả, cứ có một sự việc, hiện tượng này là xảy ra ngay sự việc, hiện tượng không hay nói liền sau đó
  động làm cái gì là cằn nhằn
  "Không vào nhà thì thôi, động vào nhà là nhòm. Mụ nhòm xó này một tí, nhòm xó kia một tí, rồi lục." (KLân; 5)
  Đồng nghĩa: hễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X