• Danh từ

  máy biến một dạng năng lượng nào đó thành cơ năng.
  cái có tác dụng chi phối, thúc đẩy người ta suy nghĩ và hành động
  động cơ học tập đúng đắn
  động cơ cá nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X