• Danh từ

    đại lượng vật lí bằng khối lượng của một vật nhân với tốc độ của nó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X