• Danh từ

  năng lượng làm cho máy móc chuyển động
  nguồn động lực
  cái thúc đẩy, làm cho phát triển
  xuất khẩu tăng là một động lực chính để thúc đẩy phát triển kinh tế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X