• Danh từ

    từ chuyên biểu thị hành động, trạng thái hay quá trình, thường dùng làm vị ngữ trong câu
    ''đi, "ăn, học tập, phát triển đều là động từ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X