• Tính từ

  ở trạng thái như mất hết khả năng phản ứng với các kích thích bên ngoài
  tiếc của đờ đẫn cả người
  Đồng nghĩa: đẫn đờ, thẫn thờ, thờ thẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X