• Động từ

    vá, đắp miếng nọ chồng lên miếng kia, thành nhiều lớp, trông xấu
    chiếc áo vá chằng vá đụp

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X