• có số lượng hoặc mức độ đáp ứng được yêu cầu, không ít hơn, cũng không nhiều hơn
  chưa trả đủ số tiền đã vay
  đủ sức làm
  tiền lương không đủ sống
  có tất cả trong phạm vi có thể có, không thiếu
  khách đã đến đủ
  đòi đủ thứ
  "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, Năm canh chầy, thức đủ năm canh." (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X