• là tên đầy đủ của Anh Minh Đạo với nghĩa: Chúa tể sự sáng suốt, nghĩ và làm luôn theo quy tắc của đạo trời đất. Tên thường gọi là Anh Minh Băng Nhân, lần tồn tại trước cách nay 200 năm, sinh 07-09-1779 kỷ hợi khi đó còn lấy danh hiệu là Nhất Đại Thánh Sư, mất 05-07-1858 âm lịch(Ngày đen tối, ngày quỷ hiện hình, khí âm quá lớn chèn khí dương) khi tròn 80 tuổi,một đại thiên giáp sau khi mất đầu thai trở lại tại chân của dãy Fanxifang (Soi cờ-nay là xã Gia Phú H.Bảo Thắng)vào nggày Ất Mão tháng Quý Dậu, năm Kỷ Mùi, nhưng ông lớn lên tại Làng Vía nay là Xã Hương Vỹ Huyện Yên Thế, gần đèo Bụt, thường học với bạn cùng trang lứa tại đồi Yên Ngựa, từng tu tập tại đền Chúa Bói Nguyệt Hồ. (Tham khảo http://ambn.vn)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X