• Danh từ

  (Phương ngữ)

  xem đấng

  điều khiển máy móc ở tư thế đứng
  đứng máy dệt
  đứng một lúc ba máy

  Động từ

  ở tư thế thân thẳng, chỉ có chân đặt trên mặt nền, chống đỡ toàn thân; phân biệt với nằm, ngồi
  đứng lên, ngồi xuống
  đứng gác
  đứng xếp hàng
  ở vào một vị trí nào đó
  người đứng đầu cơ quan
  đứng cuối danh sách
  đứng trước một thử thách gay go
  tự đặt mình vào một vị trí, nhận lấy một trách nhiệm nào đó
  đứng ra dàn xếp mọi chuyện
  đứng mũi chịu sào (tng)
  ở trạng thái ngừng chuyển động, phát triển
  trời đứng gió
  sợ đứng tim
  chặn đứng âm mưu của kẻ thù
  tồn tại, không bị đổ
  phát triển và đứng vững trên thương trường
  chính phủ phản động không đứng được lâu

  Tính từ

  có vị trí thẳng góc với mặt đất
  vách núi dựng đứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X