• Tính từ

    ổn định về số phận, không còn phải long đong, vất vả nữa, theo quan niệm duy tâm
    chưa đứng số nên còn lận đận

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X