• Động từ

  rời ra thành từng đoạn do bị kéo mạnh hoặc bị cắt, chặt, v.v.
  cắt mãi mới đứt
  cưa đứt tấm gỗ
  cắt đứt dòng suy nghĩ
  bị vật sắc cứa rách da thịt đến chảy máu
  bị dao cứa đứt tay
  mất mối liên lạc, liên hệ hoặc không tiếp tục có quan hệ nữa
  liên lạc bị đứt vì chiến tranh
  cắt đứt quan hệ
  đứt mối tơ duyên

  Phụ từ

  (Khẩu ngữ) từ biểu thị ý khẳng định ở mức độ trọn vẹn
  bán đứt
  quên đứt mất việc ấy
  Đồng nghĩa: hẳn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X