• Động từ

    (Khẩu ngữ) ở tình trạng đói kém, bữa có ăn, bữa không
    mất mùa làm nhiều gia đình bị đứt bữa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X