• Động từ

  tự ngăn mình không làm việc gì đó, không để cho việc gì đó diễn ra
  không đừng được mới phải nói
  cây muốn lặng, gió chẳng đừng (tng)

  Phụ từ

  từ biểu thị ý khuyên ngăn, bảo không nên nói hay làm một việc nào đó
  đừng đi, nguy hiểm lắm!
  anh đừng nghĩ thế!
  Đồng nghĩa: chớ
  từ biểu thị ý phủ định đối với điều người nói mong không có, không xảy ra
  cầu trời đừng mưa
  xin đừng hiểu lầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X