• Tính từ

    (hiện tượng tế bào sinh vật) có số nhiễm sắc thể tăng thêm một số lần so với số nhiễm sắc thể vốn có.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X