• Động từ

    (phương thức canh tác) trồng nhiều loại cây trên cùng một diện tích đất đai; phân biệt với độc canh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X