• Danh từ

  khối giới hạn bởi một mặt khép kín gồm nhiều đa giác
  đa diện đều

  Tính từ

  (Ít dùng) có tính chất nhiều mặt, nhiều khía cạnh
  cái nhìn đa diện
  sự phát triển đa diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X