• (Từ cũ) nói nhiều thì sai nhiều (hàm ý khuyên không nên lắm lời)
    đa ngôn đa quá, rước vạ vào thân (tng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X