• Động từ

  đan lẫn vào nhau, cái nọ tiếp cái kia
  các tiết học và thực hành được bố trí đan xen
  đan xen văn hoá
  Đồng nghĩa: đan chen, xen kẽ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X