• Động từ

  tự tay làm những việc mà người có tình cảm không thể làm
  đang tay đánh đập trẻ con
  "Vàng bền ví quyết chẳng lay, Không gươm mà cũng đang tay nỡ người." (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X