• Tính từ

  đau nhiều và kéo dài (nói khái quát)
  bệnh gây đau đớn kéo dài
  "Làm cho cho mệt, cho mê, Làm cho đau đớn, ê chề, cho coi!" (TKiều)
  có tác dụng làm cho đau đớn
  những thất bại đau đớn
  Đồng nghĩa: đớn đau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X