• Động từ

  mang đi theo hoặc dẫn đi theo cùng với mình
  đem hàng ra chợ bán
  đem con đi cùng
  đưa ra để làm gì đó
  đem thóc ra phơi
  đem đàn ra gảy
  đem chuyện nhà ra kể
  Đồng nghĩa: mang
  đưa đến, làm cho có được
  việc làm không đem lại kết quả
  đem đến hạnh phúc cho mọi người
  Đồng nghĩa: mang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X