• Động từ

    nảy sinh tình cảm nào đó trong lòng
    đem lòng hoài nghi
    "Ai xui má đỏ hồng hồng, Để anh nhác thấy đem lòng thương yêu." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X